POSKYTUJI NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:

Individuální konzultace trvá obvykle 45 minut.

Konzultace rodinné terapie trvá obvykle 60 nebo 90 minut.

Po úvodní konzultaci si s klientem/klienty sjednáme 2-3 další sezení, během nichž společně zhodnotíme možnosti dlouhodobější spolupráce. Pokud se spolupráce jeví jako možná, uzavírám s klienty kontrakt, který se týká cílů naší spolupráce, frekvence setkání, termínů a jejich odvolávání a ceny za konzultace.

Objednání je možné telefonicky nebo e-mailem.

CENY
První úvodní konzultace 500 Kč
Individuální konzultace (50 minut) 700 Kč
Konzultace rodinného poradenství 1000 Kč

Konzultaci je možno bezplatně zrušit nejpozději 7 dnů předem.